Αποστολή για το αυριανό παιχνίδι :

Παπαδάτος , Στεφανάτος , Βασιλόπουλος , Κοντογιάννης Γ , Μασσαράς ,

Πολυζωγόπουλος , Σπηλιώτης , Αποστολόπουλος

under 22 : Σπυρόπουλος , Ζιώγκας , Κωστάκης , Λύγκρης

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.