Αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής :

Στεφανάτος , Παπαδάτος , Βασιλάκης , Βασιλόπουλος , Κανελλάκης , Μασσαράς ,

Σπηλιώτης , Κοντογιάννης Κ ,

under 22 : Σπυρόπουλος , Κωστάκης , Λύγκρης , Σοφιανός .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.