Η αποστολή για το αυριανό παιχνίδι :

Κανελλάκης , Πολυζογώπουλος , Αποστολόπουλος , Βασιλόπουλος ,

Στεφανάτος , Παπαδάτος , Κοντογιάννης Γ , Κοντογιάννης Κ.

under 22 : Ζιώγκας , Σοφιανός

Καλη επιτυχία

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.