Πρόγραμμα 2017-18 Γ2 Κανονική Περίοδος

2ος ΟΜΙΛΟΣ/ Β' ΕΣΚΑΗ 2019-20
Γήπεδο Αιγίου

2ος ΟΜΙΛΟΣ/ Β' ΕΣΚΑΗ 2019-20
Γήπεδο Αιγίου

2ος ΟΜΙΛΟΣ/ Β' ΕΣΚΑΗ 2019-20
Κλειστό Αντιρρίου

2ος ΟΜΙΛΟΣ/ Β' ΕΣΚΑΗ 2019-20
Γήπεδο Ροϊτίκων